Tarieven – Tandartsenpraktijk Forelkolk – Zwolle

Tarieven

Prijslijst Tandartsenpraktijk Forelkolk

De mondhygieniste hanteert andere bedragen onder de C codes.
Voor vragen kunt u haar benaderen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Service prestatie die niet onder de NZA lijst valt:
NNA: niet nagekomen afspraak. Bij een niet of te laat afgezegde afspraak. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Tot 100% van de voorgenomen behandeling

Nieuwe patiënten zijn welkom!

Inschrijven bij onze praktijk?

Schrijf u hier in