Tarieven – Tandartsenpraktijk Forelkolk – Zwolle

Tarieven

Prijslijst Tandartsenpraktijk Forelkolk

De mondhygieniste hanteert andere bedragen onder de C codes.
Voor vragen kunt u haar benaderen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Service prestatie die niet onder de NZA lijst valt:
NNA: niet nagekomen afspraak. Bij een niet of te laat afgezegde afspraak. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Tot 100% van de voorgenomen behandeling

Nieuwe patiënten zijn welkom!

Inschrijven bij onze praktijk?

Schrijf u hier in