Tarieven

Prijslijst Tandartsenpraktijk Forelkolk

De mondhygieniste hanteert andere bedragen onder de C codes.
Voor vragen kunt u haar benaderen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Service prestatie die niet onder de NZA lijst valt:
NNA: niet nagekomen afspraak. Bij een niet of te laat afgezegde afspraak. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Tot 100% van de voorgenomen behandeling